ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนใต้ของไทย"

2017-07-07 14:00
2017-07-07 17:00

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ
"โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนใต้ของไทย" 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องบรรยาย 310 ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี 
เวลา 14.00-17.00 น.

พร้อมร่วมเสวนากับ:
1. คุณรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช (ผู้เขียน)
นักวิจัยอิสระ/นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Australian 
National University

2. ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ดร.นพดล กรรณิกา*
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)

4. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
มอ.ปัตตานี

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

*อยู่ระหว่างการติดต่อ