งานศาสนาคืออะไร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

งานศาสนาคืออะไร

มุสลิมทุกสาขาอาชีพที่ต้องการทำงานศาสนา ทำงานอิสลาม หลายคนคิดง่ายๆ ผิวเผิน ว่าหมายถึง การทำอิบาดัต การดะวะฮ์ผู้คน การบรรยาย การอ่านคุตบะฮ์ การเป็นอิหม่าม ฯลฯ

ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

ในรายละเอียดของแต่ละบุคคล อัลกุรอานและหะดีษมากมาย ชี้ว่า การทำงานศาสนานั้น คือการทำงานในบริบท ตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สามารถเป็นมุสลิมตัวอย่างในสาขาอาชีพนั้นๆ ได้

เพราะการเป็นประชาคมมุสลิมนั้น สังคมมุสลิมต้องการทรัพยากรจากทุกสาขาอาชีพ มิฉะนั้น สังคมมุสลิมก็จะเกิดไม่ได้ และจะไปไม่รอด

ทั้งนี้ เพราะการพึ่งพาอาศัยต่างศาสนิกไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น การรักษาพยาบาล การก่อสร้าง การซ่อมแซม ฯลฯ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม บาป นอกจากในกรณีจำเป็น

นอกจากนั้น งานศาสนา ยังมีในแง่มุมอื่น เช่น

เป็นผู้นำ งานศาสนา คือ ความยุติธรรม

เป็นคนมีเงิน งานศาสนา คือ การบริจาค

เป็นผู้รู้ งานศาสนา คือ การสอน การผลิตงานวิชาการ

การกล้าพูดความจริง

เป็นสามีภรรยา งานศาสนาคือ การทำดีและมีไมตรีต่อกัน

ฉะนั้น ได้เห็นมุสลิมบางสาขาอาชีพ เช่น ชมรมรถตู้มุสลิมไทย ราวๆ 100 คัน รวมตัวกันเป็นชมรม เพื่อระดมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนยามจำเป็น ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดี ที่มุสลิมสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีรายได้ค่อนข้างดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานสายธุรกิจ หรือข้าราชการ

ซึ่งการกระทำเช่นนั้น ทำให้การขับรถตู้ก็เป็นการทำงานศาสนา โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งอาชีพ เพื่อออกไปดะวะฮ์ บรรยายศาสนา หรือสอนหนังสือ แต่อย่างใด

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง