ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะเรื่อง "ข้ามพ้นความแตกแยก: กลยุทธ์การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง"

2017-06-13 13:00
2017-06-13 17:00