ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ "กระเป๋าเป้และแว่นตา : การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย"

2017-08-13 13:00
2017-08-13 16:30

 

 

 Deep South Watch  & The CAP & CSCD, PSU

 

ภูมิใจนำเสนอ

เวทีเสวนาในหัวข้อ "กระเป๋าเป้และแว่นตา : การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย"

ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ (หอประชุมสำนักงานอธิการบดี)

 

วิทยากรร่วมเสวนา 5 ท่าน

ได้แก่

1. คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

2. ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ

3. คุณฮาดีย์ หะมิดง

4. คุณยาสมิน ซัตตาร์

5. คุณอัยมี่ อัลอิดรุส

ดำเนินรายการโดย

<< อาจารย์สุวรา แก้วนุ้ย >>

 

กำหนดการ

>>12.00-13.30 : เปิดการลงทะเบียน

มีข้อปฏิบัติดังนี้

-12.00 เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์

-12.45 เปิดลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

-13.00 ผู้ลงทะเบียนออนไลน์หากท่านมาหลังจากนี้จะเสียสิทธิที่นั่งไป แต่จะยังคงได้สิทธิในการได้หนังสือไว้เช่นเดิม

-13.30 ปิดการลงทะเบียนทุกประเภท

>>12.45-13.30 : พิธีกรภาคสนามเริ่มพูดคุยกับผู้เข้าร่วม

>>13.30-13.45 : กล่าวเปิดงาน

>>13.45-14.15 : Talk Teen (วรรณสิงห์เดี่ยว)

>>14.15-15.30 : เสวนา journey for Peace รอบปรก (เสวนารวมรอบแรกคนละ 15 นาที)

>>15.30-15.55 : เสวนา Journey for Peace รอบสอง (เสวนารวมรอบสองคนละ 5 นาที)

>>15.55-16.15 : ถาม-ตอบ

>>16.15 - 16.30 : สรุป & ปิดเวที

>>16.45-17.30 : ช่วงพบปะวรรณสิงห์ (จะตั้งโต๊ะที่หน้างานให้คนทั่วไปที่ต้องการถ่ายรูปและขอลายเซ็นวรรณสิงห์)

 

#งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม