วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...12

 

 

ก่อนกลับยะลาแวะระหว่างทาง

ตรงอัยเยอร์เวงมีภูเขาหินฆูนุงสีรีปัต

ต้องลงทุนเดินอีกสีกิโลบนความชัน

จะเห็นภาพสวยงามคุ้มความเหนื่อย

สายหมอกดั่งเกลียวคลื่นกลืนผื้นป่า

สุดปลายฟ้าเป็นสีขาวคล้ายปุยฝ้าย

ที่ปกคลุมเป็นแนวคลื่นทอดตัวยาว

พาดผ่านเขามองเห็นไปไกลสุดตา

สายหมอกนี้ตลอดปีมีให้เห็น

อากาศเย็นลมพัดมาพาใจหนาว

เมฆใหญ่น้อยลอยจับกระชับตาม

สวยสดงดงามเกินบรรยาย

สมเล่าลือทะเลหมอกมองรอบทิศ/ฮ.ติ

วิถีถิ่น....ชายแดนใต้

บทที่....12

ก่อนจะกลับ...แวะพัก...ดูหมอก

ที่ฆูนุงสีรีปัตเขาหิน..ที่อัยเยอร์เวง

ทะเลหมอกในมุมมอง 360 องศา

เห็นได้ตลอดปี

 

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...1

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...2

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...3

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...4

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...5

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...6

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...7

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...8

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...9

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...10

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...11