วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...11

 

 

สีสันเมืองเบตงในวันที่จัดงานใหญ่

เพลิดเพลินใจไม่ว่ามองมุมไหน

เพื่อให้คนมาเที่ยวชมได้ติดใจ

เขาเนรมิตเมืองเก่าย้อนรอยเมื่อร้อยปี

ตามซอกตึกในตัวเมืองมีสีสัน

จากลายเส้นศิลปินบรรจงสร้าง

เป็นการเพิ่มแสงสีให้ดูงาม

สมงานใหญ่ฉลองเบตงร้อยสิบเอ็ดปี/

ฮ.ติ

วิถีถิ่น.....ชายแดนใ.ต้

บทที่....11

สีสัน...งาน111ปี.เล่าขานตำนานเบตง

 

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...1

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...2

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...3

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...4

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...5

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...6

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...7

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...8

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...9

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...10