วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...10

 

 

จากยะลาสู่เบตงร่วมงานเขา

มองทางไหนไฟสว่างทั่วเขตขาม

เป็นราตรีที่คึกคักเขาจัดงาน

ร่วมฉลองเบตงร้อยสิบเอ็ดปี/ฮ.ติ

วิถีถิ่น.....ชายแดนใต้

บทที่....10

สีสันยามคํ่าคืน

งาน 111 ปี เล่าขานตำนานเบตง

 

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...1

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...2

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...3

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...4

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...5

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...6

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...7

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...8

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...9