วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

 

หากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นของในหลวงก็ไม่น่าจะผิดเพราะราชภัฏแปลว่าคนของในหลวงที่ทำงานให้ประชาชน วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมี 38 แห่ง หลายแห่งทำงานใกล้ชิดกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย) นั่นแห่งหนึ่งล่ะ

ไม่นานมานี้ มรย.เปิดรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นและมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาลในอนาคต ก่อนหน้านี้ได้เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำเร็จมาแล้ว เรื่องนี้ต้องชื่นชม ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีที่มีวิสัยทัศน์ไกลในเรื่องนี้ โดยรัฐต้องให้ความสนับสนุนมากขึ้น เพราะห้องปฏิบัติการใช้ทุนมาก ลงทุนฝ่ายเดียวได้ค่อนข้างยาก ต้องช่วยกัน

วันนี้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มรย.ส่งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 30 คนพร้อมอาจารย์ 3 คนมาฝึกงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลสองวันโดยติดต่อผ่านมาทาง ดร.อัชอารี สุขสุวรรณ ได้เรียนกับผมสามชั่วโมงสนุกสนาน เห็นนักศึกษาเหล่านี้แล้วก็ชื่นใจ นี่คืออนาคตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศ เดินหน้ามาถึงวันนี้ถึงขนาดส่งไม้ให้ผู้อื่นได้ ผมก็ดีใจมากที่สุดแล้ว