วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...9

 

 

ผ่านหลายเขาเข้าหลายโค้งมาเบตง

นั้งตัวตรงแท็กซี่ขับตอน..รับโค้ง

ลุ้นตัวโก่งพอถึงที่..หายใจโล่ง

เพราะเข้าโค้งพีไม่เบรก..ชัดเต็มเต็ม

บนเส้นทางสายเก่าตัดผ่านป่า

มีพืชพันธ์และวิวงามหลบซ่อนอยู่

เสียดายมัวเกร็งกับคนขับเลยอดดู

ความสวยงามระหว่างทางที่ผ่านมา/

ฮ.ติ

วิถี่ถิ่น......ชายแดนใต้

บทที.....9

ไปเบตง....By...แทกซี่เบนซ์

สีสัน...แห่งการเดินทาง

เพื่อมางาน..111 ปี เล่าขานตำนานเบตง

 

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...1

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...2

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...3

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...4

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...5

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...6

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...7

วิถีถิ่น...ของคนชายแดนใต้ บทที่...8