ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหา การแสวงหาสันติภาพเป็นความจำเป็นของทุกคน และชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครอง

 

 

การก่อเหตุความรุนแรงที่มีเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ เด็ก ๆ หรือผู้หญิง ไม่ว่าจะด้วยอุดมการณ์แบบไหน หรือสูงส่งเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมด้วยวิธีการที่ต่ำต้อยได้ ... ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่มิอาจละเมิดได้ ร่างกายและทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์เป็นสิทธิที่ต้องร่วมกันปกป้อง ดูแล ขอจงร่วมช่วยเหลือ ปลอบประโลม ให้กำลังใจผู้เสียหาย และร่วมวิงวอนขอดุอาอ์

 

ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหา การแสวงหาสันติภาพเป็นความจำเป็นของทุกคน และชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครอง

 

:: สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ::

#PrayForPattani