งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: พลังแห่งเสียงกับการเยียวยาและคืนดีในสังคมไทย”

2017-05-21 13:00
2017-05-21 16:00

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

“เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: พลังแห่งเสียงกับการเยียวยาและคืนดีในสังคมไทย”

วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 (อาทิตย์) เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ SEA-Junction ชั้น 4 หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

 

 

“มาร่วมกันค้นหาความหมายของพลังแห่งเสียง กับการเยียวยาและคืนดีในสังคม”

 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดตัว หนังสือแปล “เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: การเดินทางผ่านสัททัศน์ของการเยียวยาและการคืนดี” ซึ่งเขียนโดย จอห์น พอล เลเดอรัค นักวิชาการคนสำคัญในวงการสันติศึกษาและลูกสาว เองเจลา จิลล์ เลเดอรัค หนังสือเล่มนี้พยายามนำเสนอถึงวิถีและแนวทางที่ชุมชนสามารถฟื้นฟูและฟื้นคืนความสัมพันธ์ผ่านพลังของเสียงเพลง การอุปมา และการบอกเล่าเรื่องราวอันทรงพลังเกี่ยวกับความเจ็บปวดและการอยู่รอดของผู้คนในความขัดแย้ง ผู้เขียนพยายามชักชวนให้เราก้าวข้ามจากกรอบคิดเดิมที่มองสันติภาพเป็นเส้นตรง ให้หันมามองในกระบวนการที่เป็นวงจรผ่านอุปมาแห่งเสียง นอกจากนี้ยังให้เราได้สำรวจถึงแนวคิดว่าด้วย “การเยียวยาสังคม” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอันยืดเยื้อให้มีที่ทางและสุ้มเสียงในการบอกเล่าประสบการณ์ของตนซึ่งเป็นตัวกลางที่จะนำพาเราจากสถานการณ์ความรุนแรงไปสู่การปรองดองคืนดี งานเปิดตัวหนังสือครั้งนี้จะช่วยพาเราเข้าไปสัมผัสถึงพลังแห่งเสียงกับการเยียวยาและคืนดีในสังคมอย่างลึกซึ้งขึ้นผ่านทั้งแนวคิดทางวิชาการและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติจากผู้แปลและวิทยากรผู้ร่วมเสวนาวิจารณ์หนังสือ พร้อมด้วยเสียงเพลงและบทกวีเพื่อสันติภาพโดยแขกรับเชิญ

 

เวลา กำหนดการ

13.00 น. – 13.15 น. ลงทะเบียน

ดนตรีและบทกวีเพื่อสันติภาพ โดย คุณพลธรรม์ จันทร์ และคณะ

13.15 น. – 13.30 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. Rosalia Sciortino ผู้อำนวยการ SEA-Junction

13.30 น. – 14.15 น. การแสดงพิเศษ – การแสดงดนตรีและเรื่องเล่าเพื่อสันติภาพ โดยคุณ Anthony Brown ศิลปินเพื่อสันติภาพนานาชาติ (รวมแปล)

14.15 น. – 14.30 น. แนะนำหนังสือ “เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: การเดินทางผ่านสัททัศน์ของการเยียวยาและการคืนดี” โดย รศ.ดร.โคทม อารียา

14.30 น. – 16.00 น. เสวนาวิจารณ์หนังสือ “เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: พลังแห่งเสียงกับการเยียวยาและคืนดีในสังคมไทย”

ผู้ร่วมวิจารณ์ โดย

• รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*

• อ.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล (สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

• คุณฐิตินบ โกมลนิมิ (คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ และบก. หนังสือหลังรอยยิ้มและเสียงแห่งความหวัง)

• ดร.ประทับจิต นีละไพจิตร

• อ.คงกฤช ไตรยวงศ์ (คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร)

ดำเนินรายการ โดย รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์ (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา)

 

 

หมายเหตุ*: วิทยากรผู้ร่วมวิจารณ์รอการยืนยัน

อาหารว่างให้บริการระหว่างงาน