บทสะท้อนย้อนคิดหลังงานมหกรรมวากัฟ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด”

 

 

อัลฮัมดุลิลลาฮ เราได้พิสูจน์มาแล้วว่า เราสามารถรักษาอามานะห์ที่สถาบันภาษานานาชาติ ปารามีแต อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บนพื้นที่ จำนวน 80 ไร่ ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของอุมมะฮฺทั้งในและต่างประเทศ

เช่นเดียวกัน บนพื้นที่ดินวากัฟ 300 ไร่ ที่บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ปริญญาตรี โทและเอก ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้อุมมะห์และประเทศชาติ 10 กว่ารุ่นแล้ว เป็นบัณฑิตที่มาจากทั่วประเทศไทยและมาจากต่างชาติ 22 ประเทศ

เหล่านี้ ล้วนเป็นบทพิสูจน์ว่า เป็นเพราะความเมตตาจากอัลลอฮ เป็นเพราะความบารอกัตที่พระองค์ทรงประทานแก่เรา จึงทำให้เรา ซึ่งล้วนเป็นบ่าวที่อ่อนแอ สามารถรักษาอามานะห์ในการบริหารทรัพย์สินวะกัฟ ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา จนประสบผลสำเร็จ ทั้งๆ ที่มีบ่าวที่ไม่เข้าใจจำนวนมากสบประมาทและดูแคลน แต่เราก็ได้พิสูจน์ว่า เราทำได้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ

ต่อแต่นี้ไป เราขอให้คำมั่นว่า เราจะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความคิด สติปัญญาทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อดูแลทรัพย์สินวะกัฟมะดีนะตุสสลาม ด้วยอามานะห์ และดียิ่งกว่าอดีตที่ผ่านมา สมกับความไว้วางใจที่พี่น้องมอบให้แก่เรา

พร้อมกับยินดีน้อมรับในข้อเสนอแนะ คำติชมและนาซีฮัตจากพี่น้อง ซึ่งล้วนเป็นประชาคมอุมมะฮ วาฮิดะฮทุกคน

เราหวังว่า อัลลอฮจะทรงประทานความเมตตา ความดีงาม ความบอรอกัตและความสำเร็จแก่การบริหารทรัพย์สินวะกัฟของเราทั้งหลายตลอดไป อามีน