เชิญร่วมงานสานเสวนาสันติภาพในหัวข้อ”เราจะนิยามสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร”

2017-05-13 13:00
2017-05-13 16:00


เชิญร่วมงานสานเสวนาสันติภาพในหัวข้อ”เราจะนิยามสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร”


เชิญร่วมงานสานเสวนาสันติภาพหัวข้อ”เราจะนิยามสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร” ในกิจกรรมโดนียอฮารีอีนีสัญจรครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอัลฟาลาฮ์ อัลอิสลามีย์ ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา งานเริ่มเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Media Selatan รับฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.mediaselatan.com
พร้อมทั้งรับฟังทางวิทยุมีเดียสลาตัน FM 91.50 MHz จังหวัดปัตตานี และ FM 96.25 MHz จังหวัดยะลา

กำหนดการ
13.30 – 15.30 น. เริ่มเสวนา หัวข้อ เราจะนิยามสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างไร
15.30 น. ปิดพิธี + ดุอา 16.00 น. เดินทางกลับ