พลวัตที่ดีของการต่อสู้: สองเหตุคนร้ายสร้างสถานการณ์ความรุนแรงล่าสุดละเว้นเป้าหมายอ่อน

 

พลวัตที่ดีของการต่อสู้: สองเหตุคนร้ายสร้างสถานการณ์ความรุนแรงล่าสุดละเว้นเป้าหมายอ่อน   

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

เสาไฟฟ้าล้ม

ขอบคุณภาพจาก บีบีซีไทย - bbc thai

 

 ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

 

       เหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้ากว่า 50 ต้น กระจายในเกือบ 20 อำเภอของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงกลางดึกคืนวันที่ 6 ต่อเนื่องวันที่ 7 เม.ย.60 (https://www.isranews.org/south-news/other-news/55288-pole-55288.html) และเหตุคนร้ายสร้างสถานการณ์ความรุนแรงอย่างน้อย 13 จุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยส่วนใหญ่เป็นการปาระเบิดและลอบยิงโจมตีฐานที่มั่นของตำรวจ 

https://www.isranews.org/south-news/other-news/55586-dead-55586.html

       ทั้งสองเหตุการณ์มีการวิเคราะห์การกระทำต่างๆนานาว่าเป็นฝีมือของขบวนการบ้าง  ฝ่ายรัฐบ้างเพื่องบประมาณ หรือกระทั่งล่าสุด มีการอ้างว่าเหตุการณ์วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นผลงานของ PULA (Patani United Liberation Army)

ที่มา http://patanipost.net/2017/04/19/pula-mengaku-bertanggong-jawab-atas-serangan-hari-ini/

       ทังสองเหตุการณ์ใหญ่มีข้อที่น่าสังเกตว่า มีการสูญเสียน้อยมาก การโจมตีที่พยายามหลีกเลี่ยงเป้าหมายอ่อน (Soft Target) แต่เน้นเป้าหมายแข็ง (Hard Target) จะอย่างไรก็แล้วแต่ผู้เขียนขอแสดงความเสียใจสำหรับครอบครัวญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้ผลกระทบไม่ว่าร่างกาย ทรัพย์สินและผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดำเนินชีวิตเพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลามนั้นปราชญ์โลกมุสลิมจะรู้จักในนาม مقاصد الشريعة  (Maqasid al-Shariah)ผดุงไว้ห้าประการหลัก

1.  ศาสนา  2. ชีวิต 3. สติปัญญา  4. ทรัพย์สิน  5. เชื้อสาย (ตระกูล)

   เหตุการณ์ในอดีตหลายครั้งเป้าหมายอ่อน (Soft Target) จะเป็นเป้าหมายในการต่อรอง

       เป้าหมายอ่อน (Soft Target) คือกลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวและตอบโต้ด้วยอาวุธ เมื่อได้รับการโจมตี ดังนั้นคนชรา  ประชาชนทั่วไป   สตรีและเด็กถือว่าเป็นเป้าหมาย“อ่อน”  

       ในขณะที่เป้าหมายแข็ง(Soft Target) คือบุคคลที่มีความสามารถป้องกันตัวและตอบโต้ด้วยอาวุธ เมื่อได้รับการโจมตี ซึ่งจะถึงทหาร ทหารพราน ตำรวจ  อส. ชรบ. และบุคคลที่พกพาอาวุธประจำตัว

       จากการโจมตีที่นำไปสู่การสูญเสียนัอยมากครั้งนี้ถึงแม้ผู้เขียนไม่ยากให้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนว่าเสียงของประชาชน  ประชาสังคมได้รับการรับฟังในภาวะสงครามคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับขบวนการที่เรียกร้องตลอดไม่ว่าเรื่องการโจมตีผู้บริสุทธิ  คนชรา  ประชาชนทั่วไป   สตรีและเด็กหรือ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ซึ่งหวังว่าต่อไปสงครามต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ International Humanitarian Law (IHL) และเจตนารมณ์ของกฏหมายอิสลาม

       การโจมตีเป้าหมาย “อ่อน” ในภาวะสงคราม ไม่มีความชอบธรรม (legitimacy) ใดๆ ต่อคู่ต่อสู้แต่กลับผลักให้มวลชนไปอยู่อีกฝ่าย