ฟัง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ "ฉันสามารถมองได้ไกล นั่นก็เพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์"

 

ฟัง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ I have seen further it is by standing on the shoulders of giants ฉันสามารถมองได้ไกล นั่นก็เพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์

 

ทวีศักดิ์ ปิ

 

 

ปัจจุบันนี้ประชาคมโลกต่างก็ต้องการให้พวกเราเข้าไปช่วยไปมีส่วนร่วมไปร่วมมือกับเขาเพื่อร่วมที่หาคำตอบให้กับสิ่งที่ประชาคมโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เราพร้อมหรือยัง ?

หากเรายังไม่พร้อมก็แสดงว่า เรายังไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างคนเพื่อให้ได้อยู่ในโลกที่ทันกับยุคนั้นๆ ยุค 4.0 ประเทศ 4.0 ภูมิภาค 4.0 นั้นก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องใช้ความรู้ ที่ต้องใช้ความสามารถ ต้องใช้วิทยาศาสตร์ ต้องใช้เทคโนโลยี ต้องใช้ข้อมูล ต้องใช้ตัวเลข ต้องแม่น แม่น แม่น แม่น ไม่มีช่อง ไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ นั้นคือ โลก 4.0 ที่เขากำลังจะเดินทางไป แล้วเราพร้อมหรือยัง ที่จะไปร่วมกับเขา นั้นคือสิ่ง ที่เราต้องช่วยกันคิด

เราต้องมีความหลากหลาย ในการเตรียมตัว ต้องเตรียมที่จะเป็นคนหลายอาชีพ ที่เขาเปิดกว้าง ที่เราจะต้องไปเรียนรู้ ในอดีต นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาการ ที่คิดค้นในขณะที่ยุโรปยังอยู่ในยุคมืด คิดเรื่องดาราศาสตร์ คิดเรื่องวงโคจรของดวงดาว คิดเรื่องพืช คิดเรื่องสัตว์ คิดเรื่องหลากหลายมากมาย คนที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก แรงดึงดูดของโลก คือ เซอร์ ไอแซค นิวตัน

นิวตัน ได้บอกว่า โลกนี้มีความถ่วง ซึ่งวิธีการที่ไปพบ นิวตันได้ไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล แล้วมีลูกแอปเปิ้ลที่เน่า ได้หล่นใส่หัว นิวตันจึงบอกว่า เออ โลกนี้มีแรงถ่วง

แล้วมีคนถาม แกว่า ทำไม you เห็นไกลนัก ทำไม you สรุป ได้แม่นกว่าคนอื่น ทำไม you มองได้ไกล ทำไม you คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาได้

นิวตัน บอกว่า ที่ฉันมองได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะฉันยืนบนไหล่ของยักษ์แห่งวิชาการหลายตัว ในอดีต คือ ยักษ์ อัล บีรูนี ยักษ์อัล อิบนุซีนา ยักษ์ อิบนุ รุชด์ ยักษ์ อิบนุ ตุเฟล นิวตัน ได้ ฮิลฮาม(การดลใจ) แรงโน้นถ่วงของโลกเพราะได้ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ตัวใหญ่ๆหลายตัวทั้งด้านวิชาการในอดีต

เราก็เคยอยู่บนไหล่ ของยักษ์ หลายตัวในอดีตเช่นกัน เราก็มีโอกาสที่จะค้นพบสิ่งเหล่านั้น เหมือน นิวตันได้ ค้นพบได้เหมือนกัน

ฉะนั้นเราไม่ควรที่จะอ่านของเก่า แล้วก็เลิกกับของเก่าแล้วก็รับปริญญาเหมือนกันหมดรู้เท่ากันหมด ไม่คิดที่จะค้น ไม่คิดที่จะค้นคว้า ไม่คิดที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม เหมือนที่ ไอแซค นิวตัน ได้พูดถึง

ฉะนั้น เราจะต้อง อ่านให้มากขึ้น ค้นคว้าให้มากขึ้น เพื่อให้เราจะได้เป็นยักษ์ให้กับลูกหลานในอนาคต

 

#PATANISOCIETY