สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน มีนาคม 2560

 
สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
โดย 
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ 
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.
 
DOWNLOAD
 
 
 
 
 
 
AttachmentSize
datasheet_03-2017_revised.pdf544.43 KB