ประเด็น "เด็กและเยาวชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

 

ประเด็น "เด็กและเยาวชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

เด็ก/เยาวชน

กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันหลายประเด็น เช่น ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องไม่พร้อม หลุดจากระบบการศึกษา ครอบครัวหย่าร้าง เด็กแว้น เด็กห่างไกลจากศาสนา เป็นต้น

เป้าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปี คือ เด็กอยู่ในระบบการศึกษา เด็กรู้จักภาษาที่หลากหลาย เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์ มีสื่อสร้างสรรค์ ครอบครัวสันติสุข ลดปัญหายาเสพติด ท้องไม่พร้อมต้องหมดไป และเด็กเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ พูดถึงประเด็นการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และศาสนา ประเด็นครอบครัว ประเด็นการสื่อสารรวมไปถึงพื้นที่กลาง และกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

.....................................

หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น เด็ก/เยาวชน และเตรียมพบกับข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ได้ในงาน "สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017" วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

จาก LOGO สู่ CONCEPT Pa(t)tani Peace Assembly 2017 สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017