ประเด็น "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

พื้นที่สาธารณะปลอดภัย

กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ การใช้ความรุนแรงโดยใช้ระเบิดและการยิงทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ทรัพย์สินเสียหาย ผู้คนเสียชีวิตและพิการ บาดเจ็บ มีหญิงหม้าย เด็กกำพร้า ผู้คนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ด่านมากเกินไป รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่มากจนเกินความจำเป็น และเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจวัฒนธรรมของพื้นที่

เป้าหมายในอนาคต คือ อยากให้ผู้คนดำเนินชีวิตประจำวันโดยปกติสุข ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ไม่ปฏิบัติการทางอาวุธในพื้นที่

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ ยุติการปฏิบัติการทางอาวุธในพื้นที่สาธารณะทั้ง 2 ฝ่าย ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ การพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการในการกำหนดกลไกมาตรการการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จากทุกภาคส่วน

 

หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นพื้นที่สาธารณะปลอดภัย และเตรียมพบกับข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ได้ในงาน "สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017" วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา