ที่นี่........ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

 

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่นี่........ปะนาเระ จ.ปัตตานี

พื้นที่.....ที่มีความมั่นคงทางอาหารสูง

เรือเล็ก......จับปลาใหญ่

อัลฮัมดุลิลาล.......

คลื่นทะเลเริ่มสงบวันนี้ชาวประมง

ออกไกลถึง ๒๑ ไมล์ทะเล

ปลากระโทงร่ม เป็นส่วนหนึ่ง

ของทรัพยากรหน้าบ้านปะนาเระ

ผลประโยชน์จากปะการังเทียม และ

การบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน

มีส่วนร่วมในการ ดูแล บำรุงรักษา ฟื้นฟู เฝ้าระวัง การทำประมงด้วยเครื่องมือ

ที่ผิดกฎหมายในเขตทะเล

ชายฝั่ง ๓ ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นเขตฟื้นฟู

ระบบนิเวศ วงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหาร

ของทรัพยากรหลากหลายชนิด

ส่งผลให้....ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

ชมรมฯขอขอบคุณ ทุกๆหน่วยงาน

ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เพื่อ...ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ของทรัพยากร และอาชีพทำประมง

ขอร้อง!!!!อย่าทำลายที่นี่.......พื้นที่ ทีมี

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด้วย

.....โรงไฟฟ้าถ่านหิน...สกปรก

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ