ให้ปรากฏการณ์ความเจ็บปวด สูญเสีย ชวนตั้งคำถามและค้นหาความหมายของ "ความหวัง"

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

 

ให้ปรากฏการณ์ความเจ็บปวด สูญเสีย 
ชวนตั้งคำถามและค้นหาความหมายของ "ความหวัง"


- - - - - -
ขอชวนร่วมงาน
เปิดตัวหนังสือ "หลัง รอย ยิ้ม"
และกิจกรรมสาน เสวนา กับเรื่องเล่า
20 เรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่จะช่วยพลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้
.
วันที่ 12 มีนาคม 2560 | 12.00 - 17.00 น.
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร
.
จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และองค์กรภาคี ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สนับสนุนโดยกองทุนประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ (UNDEF)
- - - - - - 
ตั้งแต่เที่ยงของวัน ...
ชวนชม นิทรรศการภาพ “หลัง รอย ยิ้ม”: ว่าด้วยการต่อสู้และคลี่คลายตัวตนของผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง และสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กว่า 20 ชีวิตผลงานการถ่ายทอดความหมายของ ‘ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์’ เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ 
…..
อุดหนุนสินค้า ‘สันติภาพที่กินได้’ จากหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบ ‘กูจิง’ ข้าวเกรียบสมุนไพรพ่อมิ่ง น้ำพริกรสแซ่บจากป้าละออ กระเป๋าบาติกทำมือ ฯลฯ 
….
เวลา 14.00 น. #เปิดตัวละคร
ดิเกร์ฮูลู “ที่รัก...เธออย่าร้องไห้”
โดย ฮามือเสาะ หะยีเจ๊ะสนิ และ นาวารี ดิง ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบคดีความมั่นคง ชาวบ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
....
เวลา 14.30 น. #เปิดฉาก:
ปรารภสถานการณ์: ความเป็นธรรมและการกลับคืนสู่สังคมในสนามสันติภาพและความรุนแรง
โดย..นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
....
เวลา 15.00 น. #เล่าเรื่อง: สานเสวนา: “หลัง รอย ยิ้ม”
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่พลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้
+ + + นางละออ พรหมจินดา ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง (คนไทยพุทธ)
+ + + นายยาการียา สะแปอิง ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง (คนมลายูมุสลิม)
+ + + นางคอลีเยาะ มะลี ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง
+ + + พลตรีชวลิต เรียนแจ้งอดีตผู้อำนวยการสำนักการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค 4
+ + + นางสาวนารี เจริญผลพิริยะ นักสันติวิธี ผู้พัฒนากระบวนการ ‘สานเสวนาระดับชุมชน’
+ + + นางโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
+ + +นางสาวฐิตินบ โกมลนิมิ บรรณาธิการและจัดกระบวนการ “เขียนสันติภาพ: หลัง รอย ยิ้ม”
ดำเนินการพูดคุยโดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
หมายเหตุ: กิจกรรมเหล่านี้เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “หลัง รอย ยิ้ม”: เรื่องเล่าพลิกฟื้นตัวตนและชุมชนชายแดนใต้ และวันสตรีสากล