แถลงการณ์ สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประณามการใช้ความรุนแรง ต่อเด็ก เยาวชน และผู้บริสุทธิ์

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ