เอกสารประกอบการเสวนา "ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน"

 
เอกสารประกอบการเสวนา

“ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน”

 

จัดโดย
คณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
 
เวลา 14.00 – 17.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมศรีวังสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
-1-
History of Violence toward Civilians and Transitional Justice
(ประวัติศาสต์ความรุนแรงต่อพลเรือนและความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน)
โดย
ชำนาญ จันทร์เรือง
 
 
-2-
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
โดย
ภูมิ มูลศิลป์
 
 
-3-
การรวบรวมแนวทางกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
โดย
ภูมิ มูลศิลป์
 
 
-4-
พลเรือนในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี
กับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
โดย
รอมฎอน ปันจอร์
 

 

 

 

AttachmentSize
poom_overview.pptx675.45 KB
poom_overview.pdf870.87 KB
poom_reconciliation_in_thai_society.pptx159.44 KB
poom_reconciliation_in_thai_society.pdf1.05 MB
romadon_civiliantj_pattani.pptx1.3 MB
romadon_civiliantj_pattani.pdf494.56 KB
chamnan_history_of_violence_toward_civilians.ppt5.73 MB
chamnan_history_of_violence_toward_civilians.pdf1.24 MB