แถลงการณ์ กป.อพช. เรื่อง หยุดนโยบายใช้เชื่อเพลิงถ่านหิน หันมาสร้างรูปธรรมการผลิตพลังงานเพื่อโลกอนาคตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ