สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 4 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หลังจากการจัดสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปลัด อ.ปะนาเระ ได้เข้าไปส่งเสริม ช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ทำให้ชุมชนพ่อมิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่วนนายมะแด อาแวมะแด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เล่าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลังการสานเสวนาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น มีการประสาน ให้ความร่วมมือในการทำงาน และทหารให้การช่วยเหลือส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด


Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com