ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

Universal Declaration of Human Rights

 

จัดพิมพ์โดย

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

DOWNLOAD

 

 

AttachmentSize
udhr-th-en.pdf758.28 KB