บทสรุปผู้บริหาร ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2

 

Download คลิกที่ รูป

 

AttachmentSize
bthsrupphuubrihaar-ps2_03012017.pdf375.16 KB