เชิญร่วมงาน “รำลึก 10 ปี ตากใบ” และร่วมฟัง แลกเปลี่ยนกับสานเสวนา ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี”