เอกสาร "ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?"

 

เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบาย
(Issue Book)
 
ทางเลือกกลางไฟใต้:
เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?
 
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดทำ
เวทีนโยบายสาธารณะ “ชายแดนใต้จัดการตนเอง” (ดูรายละเอียด ที่นี่)
 
 
ดาวน์โหลดฉบับภาษาไทย
 
 
 
ดาวน์โหลดฉบับภาษามลายู (ญาวี)
 
 
 
 
 
AttachmentSize
issuebook_solutions_am_southern_violence_jw.pdf7.76 MB
issuebook_solutions_am_southern_violence_th.pdf7.01 MB