ประสบการณ์จากทริปอินเดีย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

ประสบการณ์จากทริปอินเดีย

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

 

ผมมาอินเดียครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ ครั้งแรกจำไม่ได้ว่าเป็นปีไหนเดินทางมาเรื่องฮาลาลโดยร่วมมากับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนหลายประเทศในกลุ่ม BIMSTEC หนึ่งในนั้นคืออินเดีย ต่อมาเดินทางร่วมมากับนายกรัฐมนตรีของไทยคือคุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เพื่อเจรจาการค้าพาณิชย์ในกลุ่ม BIMSTEC ผมได้รับเชิญครั้งนั้นในฐานะผู้ให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยคือผู้นำ ส่วนอีกครั้งผมมาในฐานะนักวิชาการด้านโภชนาการ โดยจดจำไม่ได้ว่าครั้งไหนเดินทางมาก่อนครั้งไหนหลัง แต่ทั้งสามครั้งทำให้ผมมีประสบการณ์ที่ดีกับประเทศอินเดีย โดยต้องยอมรับว่าอินเดียเติบโตค่อนข้างเร็ว จะเป็นรองก็คงมีจีนประเทศเดียวที่เติบโตเร็วเป็นจรวด

มาอินเดียครั้งนี้แม้จะยังไม่เห็นโอกาสของตลาดฮาลาลเนื่องจากไม่ได้มีภารกิจทางด้านนี้ เป็นเพียงการมาเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่มาเรียนในสองมหาวิทยาลัยใหญ่คือที่อาลีการ์และลัคเนา โดยเป็นแขกของสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ได้ประสบการณ์อย่างมาก สำคัญที่สุดคือการได้มาเห็นความเจริญที่โลกมุสลิมเคยนำมาเผยแพร่ให้กับอาณาจักรอินเดียในอดีต ได้เห็นการเข้ามาของอิสลามผ่านเปอร์เซีย เติร์ก หรือแม้กระทั่งจีน อดีตของอิสลามที่ว่านั้นน่าชื่นชมที่ทางอินเดียพยายามนำมาใช้ประโยชน์ ที่สำคัญคือเพื่อแข่งขันกับจีน

เท่าที่เห็น อินเดียพยายามนำเสนอความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของตนเอง มีการพัฒนาความเป็นแหล่งอารยธรรมด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นฮินดู พุทธ รวมไปถึงอิสลาม โดยต้องไม่ลืมว่าอินเดียมีคนที่นับถือฮินดูมากที่สุดในโลก เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธ ทั้งศาสนาเจน และมังสะวิรัติสาขาต่างๆ รวมทั้งเคยยิ่งใหญ่ทางด้านอาณาจักรอิสลาม สิ่งเหล่านี้อินเดียพยายามนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญคือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอินเดียนำเอาเรื่องศาสนาที่ว่านี้เข้าไปผสมผสานอย่างชาญฉลาด

ผมโชคดีที่เป็นแขกของสถานเอกอัครราชทูตไทย มีอาจารย์สมาน ก้อพิทักษ์และอาจารย์ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ร่วมทีมมาด้วย ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ทางด้านศิลปะและอารยธรรมอิสลามส่วนของอินเดีย กลับไปบ้านเราแล้วคงมีเรื่องอิสลามในอินเดียมาเล่าให้พวกเราฟัง เขียนให้พวกเราอ่าน มีเวลาขอเริ่มต้นด้วยเรื่องอัลกุรอานกับทัชมาฮาลก่อน อาจารย์สมาน ก้อพิทักษ์ ให้ข้อมูลด้านอัลกุรอานได้ดีมากกระทั่งอยากจะนำมาขยายต่อ