ที่นี่..............ปะนาเระ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่นี่..........ปะนาเระ

ใช้เวลาว่าง...ตอนเย็นๆๆ

ฤดูของปลาหมึกศอก...ปะนาเระ

เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากร

หน้าบ้าน ผลประโยชน์จากปะการังเทียม

ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขี้น

แหล่งปลาหนึกอยุ่ห่างจากฝั่ง ๙ ไมล์

ที่สำคัญเราล้อมด้วยปะการังเทียม

เพื่อป้องกันเรืออวนลากมาทำลาย

แหล่งปลาหมึกหน้าบ้าน

พื้นที่...ที่มีความมั่งคงทางอาหารของ

คนไทย

ขอร้อง!!!...อย่าทำลายที่นี่........ด้วย

โรงไฟฟ้าถ่านหิน....สกปรก