เรียนเชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "โลกมุสลิมในสหรัฐอเมริกา"

 

 

ภายหลังจากเหตุการณ์ ๙๑๑ ในมหานครนิวยอกค์ 
คำว่า "สหรัฐอเมริกา" เริ่มเป็นที่แสลงหูสำหรับชาวมุสลิม 
และคำว่า "มุสลิม" หรือ "อิสลาม" กลายเป็นคำเชิงลบในสังคมอเมริกันเช่นกัน 
.
ผ่านไปกว่าสิบห้าปี 
กระแสความอ่อนไหวในประเด็นดังกล่าว มีพัฒนาการที่น่าสนใจ กล่าวโดยสั้นๆคือ "สหรัฐอเมริกา" มีความสัมพันธ์กับ "มุสลิม" มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ระหว่างสองคำอันทรงอิทธิพลของโลกนี้ ก็ผ่านความลำบากมาพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการสงคราม ความขัดแย้ง เศรษฐกิจ หรือความร่วมมือมากมาย ตามจังหวะโลกในแต่ละสมัย
.
มาถึงผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฯครั้งล่าสุด ประเด็นอ่อนไหวนี้ได้ถูกตั้งคำถามอีกครั้ง อาจจะนำมาซึ่งคำตอบที่กำหนดทิศทางการบินของ "พญาอินทรีย์" ในอนาคต
.
เรียนเชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "โลกมุสลิมในสหรัฐอเมริกา" ได้ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ ศูนย์ American corner ชั้น ๒ ู ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
.
มาเสวนากัน มาเจอกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับ ^_^ ...

 

#PrinceAlessandro 
#AmericanCornerYala 
19-01-2017