Melayu field

ARTHIT D. THONGIN
  บทความ: จากโรงพยาบาลพระมงกุฏถึงแมนเชสเตอร์ บทสนทนาว่าด้วย การก่อการร้าย สภาวะสมัยใหม่ ความหวังและความสิ้นหวัง จากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ และเหตุการณ์เดียวกันแต่ข้ามทวีปไปที่สนามกีฬา แมนเชสเตอร์ อารีนา ในเมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษหลังคอนเสิร์ตอาเรียนา แกรนเด ในวันเดียวกัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สองความรุนแรงนี้มูลเหตุอาจจะเป็น “คนละเรื่องเดียวกัน” แต่ถูกสังคมตั้งคำถามถึงภาวะ “การก่อการร้าย” ในโลกยุคสมัยใหม่ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร? แล้วความรุนแรงดังกล่าวจะมีทิศทางไปในทางไหน? ความหวังแห่งสันติมีอยู่จริงหรือไม่?”