Issues

DeepSouthWatch
  บทเกริ่นนำในรายงาน “สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1-5)” ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับปีในการสร้างพื้นที่สร้างสันติภาพจากคนใน (IPP – Insider Peacebuilders Platform) ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีพูดคุยระหว่างผู้คนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองและภูมิหลังที่แตกต่างกันผ่านการวิเคราะห์ความขัดแย้งด้วยกัน การตั้งต้นวิเคราะห์โจทย์ในพื้นที่ซึ่งปลอดภัยเพียงพอร่วมกันโดยผู้คนที่แตกต่างกันดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญของกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้  
DeepSouthWatch
บทวิเคราะห์ล่าสุดของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ที่ชี้ให้เห็นอาการยืดเยื้อและซ้ำซากของความรุนแรงชายแดนใต้ที่ไต่เข้าสู่ปีที่ 9 ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจที่ทรงอยู่ได้ด้วยการลงทุนภาครัฐ ในขณะที่งบประมาณและกำลังพลก็ถูกทุ่มโถมเข้าใส่เพื่อรับมือกับปัญหา แต่ดูเหมือนว่ายังยากที่จะเอาชนะใจผู้คนในพื้นที่ได้ดังใจ กระนั้น ทางเลือกที่ถูกถกเถียงอย่างกว้างขวางจาก ‘ข้างใน’ ก็สร้างพื้นที่การเมืองให้กับผู้คนในท่ามกลางความขัดแย้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสของสันติภาพที่ต้องต่อสู้ช่วงชิงด้วยเช่นกัน ต่างกันก็ตรงที่การใช้กำลังจะเริ่มมีความจำเป็นน้อยลง