ปฏิทินกิจกรรม

« Wednesday December 20, 2017 »
Wed
Start: 2017-12-06 08:30
End: 2017-12-20 16:30

 

ประกาศ ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และมาลาเรียในชุมชน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการยับยั้งมาลาเรียในชุมชน

-------------------------------------------