ปฏิทินกิจกรรม

« Friday December 15, 2017 »
Fri

 

ประกาศ ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และมาลาเรียในชุมชน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการยับยั้งมาลาเรียในชุมชน

-------------------------------------------

       

Start: 2017-12-15 13:30
End: 2017-12-15 16:30

 

 

พิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. โรเบิรต อัลบริตตัน: นักรัฐศาสตร์อเมริกันและคุณูปการทางวิชาการต่อชายแดนใต้/ปาตานี

(อาจารย์ที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เมื่อครั้งเรียนปริญญาเอกที่ NIU)

 

15 ธันวาคม 2560