ปฏิทินกิจกรรม

« Sunday November 19, 2017 »
Sun
Start: 2017-11-19 09:00
End: 2017-11-19 15:00

 

กำหนดการ

โครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 : Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.