ปฏิทินกิจกรรม

« Sunday November 12, 2017 »
Sun
Start: 2017-11-12 08:00
End: 2017-11-12 16:00

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีเรียนรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้ง

12  พฤศจิกายน   2560

             ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    

                         สภาประชาสังคมชายแดนใต้

 

Start: 2017-11-12 09:00
End: 2017-11-12 17:00

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ