ปฏิทินกิจกรรม

Tuesday August 29, 2017
Wednesday August 30, 2017
Start: 2017-08-30 09:00
End: 2017-08-30 14:00

Thursday August 31, 2017
Start: 2017-07-01 00:00
End: 2017-08-31 23:59

 

 

Start: 2017-08-31 00:00
End: 2017-08-31 23:59

แบ่งปันความรัก ด้วยการบริจาคหนังสือมือสอง

ร่วมบริจาคหนังสือมือสอง แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้

          โครงการปันรัก ปันรู้ ด้วยหนังสือมือสอง

    รับบริจาคหนังสือดี หนังสือเรียน หนังสือมือสอง และรับบริจาคตู้หนังสือที่ไม่ใช้แล้วนำมาซ่อมเป็นตู้หนังสือปันรัก ปันรู้

 

          ปันรักด้วยการรับบริจาคหนังสือมือสองมาสร้างประโยชน์

Friday September 01, 2017
Saturday September 02, 2017
Sunday September 03, 2017
Monday September 04, 2017
Tuesday September 05, 2017
Wednesday September 06, 2017
Thursday September 07, 2017
Friday September 08, 2017
Saturday September 09, 2017
Sunday September 10, 2017
Monday September 11, 2017
Tuesday September 12, 2017
Wednesday September 13, 2017
Start: 2017-09-13 08:30
End: 2017-09-13 16:00

Thursday September 14, 2017
Friday September 15, 2017
Saturday September 16, 2017
Start: 2017-09-16 16:00
End: 2017-09-16 22:00

Sunday September 17, 2017
Monday September 18, 2017
Tuesday September 19, 2017
Wednesday September 20, 2017
Thursday September 21, 2017
Friday September 22, 2017
Saturday September 23, 2017
Sunday September 24, 2017
Start: 2017-09-24 10:00
End: 2017-09-24 13:00

 

 

กำหนดการแถลงข่าว

Peace Survey 3: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”

ในโครงการ“การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

Monday September 25, 2017
Tuesday September 26, 2017
Wednesday September 27, 2017
Thursday September 28, 2017