ปฏิทินกิจกรรม

Sunday August 06, 2017
Monday August 07, 2017
Tuesday August 08, 2017
Wednesday August 09, 2017
Start: 2017-08-09 13:30
End: 2017-08-09 16:30

Thursday August 10, 2017
Friday August 11, 2017
Saturday August 12, 2017
Sunday August 13, 2017
Monday August 14, 2017
Start: 2017-08-14 08:30
End: 2017-08-14 12:30

 

 

เตรียมพบกับเวทีเสวนาเปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ "การอ่านเสริมสร้างชีวิต" เขียนโดย ดร.รอฆิบ อัลซัรยานี

Tuesday August 15, 2017
Wednesday August 16, 2017
Thursday August 17, 2017
Friday August 18, 2017
Saturday August 19, 2017
Sunday August 20, 2017
Monday August 21, 2017
Tuesday August 22, 2017
Wednesday August 23, 2017
Thursday August 24, 2017
Friday August 25, 2017
Saturday August 26, 2017
Start: 2017-08-26 08:30
End: 2017-08-26 12:30

 

Forum Kemerdekaan

"Tengku Mahmud Mahyiddin, Bintang Melayu Merentas Zaman" 

 

Sunday August 27, 2017
Start: 2017-08-26 09:00
End: 2017-08-27 17:00

Monday August 28, 2017
Tuesday August 29, 2017
Wednesday August 30, 2017
Start: 2017-08-30 09:00
End: 2017-08-30 14:00

Thursday August 31, 2017
Start: 2017-07-01 00:00
End: 2017-08-31 23:59

 

 

Start: 2017-08-31 00:00
End: 2017-08-31 23:59

แบ่งปันความรัก ด้วยการบริจาคหนังสือมือสอง

ร่วมบริจาคหนังสือมือสอง แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้

          โครงการปันรัก ปันรู้ ด้วยหนังสือมือสอง

    รับบริจาคหนังสือดี หนังสือเรียน หนังสือมือสอง และรับบริจาคตู้หนังสือที่ไม่ใช้แล้วนำมาซ่อมเป็นตู้หนังสือปันรัก ปันรู้

 

          ปันรักด้วยการรับบริจาคหนังสือมือสองมาสร้างประโยชน์

Friday September 01, 2017
Saturday September 02, 2017
Sunday September 03, 2017
Monday September 04, 2017
Tuesday September 05, 2017