ปฏิทินกิจกรรม

« Thursday July 06, 2017 »
Thu
Start: 2017-07-06 10:00
End: 2017-07-06 11:30
 

 

ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live)

หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก"

 

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

(รองผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา)

 

เเละ อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม

(เลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา)

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

 

Start: 2017-07-06 17:00
End: 2017-07-06 19:00

 

 

“Sittwe”: Screening and Discussion

 

6 July (Thu) 5:00 pm - 7:00 pm

 

at SEA Junction, Room 408, Bangkok Art and Culture Centre