ปฏิทินกิจกรรม

« Tuesday May 23, 2017 »
Tue
Start: 2017-05-23 08:00
End: 2017-05-23 16:59

 

 

เวทีสัมมนาวิชาการ

“พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี

23  พฤษภาคม 2560 

ณ  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี