ปฏิทินกิจกรรม

« Friday March 24, 2017 »
Fri
Start: 2017-03-23 08:30
End: 2017-03-24 16:30
 
กำหนดการ
“รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์วิชาการ วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1”
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
08.30 – 09