ปฏิทินกิจกรรม

« Sunday March 05, 2017 »
Sun
Start: 2017-03-05 08:00
End: 2017-03-05 18:30

 

ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน ....ขอเรียน พี่น้องผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน เชิญร่วมงานการกุศล (ซอดาเกาะฮฺญารียะห์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยใจบริสุทธิ์ สู่ 65 ปีโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา (ปอเนาะลางา) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียน เพื่อรองรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในวันอาทิทย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (รับเลี้ยงตลอดวัน)

Start: 2017-03-05 08:30
End: 2017-03-05 16:30
 
 
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
ประชุมเสวนาก่อเกิดป่านวงเดือนศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
เวลา 9.00-16.30 น.
Start: 2017-03-05 13:00
End: 2017-03-05 16:00