เนลสัน แมนเดลา

"ถ้าคุณต้องการสร้างสันติภาพกับศัตรูของคุณ คุณจะต้องทำงานกับพวกเขา แล้วพวกเขาจะกลายมาเป็นหุ้นส่วนของคุณ"