อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา (ตอนที่ 3)

อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา

#ปัตตานี

                 วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560   ได้จัด กิจกรรม อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา ได้ดำเนินการในสามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี พิกัดอยู่ที่ มัสยิดกรือเซะ  สวนสมเด็จ  จังหวัดยะลาพิกัดอยู่ที่ สนามช้างเผือก และ สวนขวัญเมือง สำหรับ จังหวัดนราธิวาส พิกัดอยู่ที่ หาดนราทัศน์  ซึ่งสถานที่ที่เลือกนั้น เราได้ปรึกษากับจิตอาสาที่เป็นทีมประสาน ว่าเราต้องการให้มีความแตกต่างของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดโดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยว หรือ สถานที่พักผ่อนของคนในพื้นที่ สามจังหวัด

               เป้าหมายหลักแล้ว กิจกรรม “อาสาจัดการขยะ เพื่อบ้านเรา” ไม่ได้ต้องการที่จะตั้งหน้าตั้งตาเก็บขยะเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการที่จะให้มีวงแลกเปลี่ยน เพื่อพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน และต่อยอดไปสู่กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่ 

               หลังจาก “จัดการขยะสิ้นสุดก็จะต่อด้วย วงพูดคุยในแต่ละประเด็นเพื่อให้จิตอาสาที่เข้ามาร่วมพร้อมสะท้อนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระหว่างการจัดการขยะ ย่อมเกิดมิตรภาพซึ่งกันและกัน หรือย่อมเกิดมิตรภาพระหว่างกันและกันเริ่มแรกจากการส่งรอยยิ้มให้แก่กันโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายเป็นคนยิ้มก่อน ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะเมื่อคนสองคน สามคน สี่คน ห้าคน ตลอดจนถึงเป็นร้อยๆคนมาพบกันในงานที่ไม่ได้นัดกันมาก่อน ฉันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอุ่นๆภายในใจ และฉันก็เชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมในวันนั้นรู้สึกอบอุ่นเช่นเดียวกับฉัน

          ทีมปัตตานีได้ทำความสะอาดสองสถานที่ คือมัสยิดกรือเซะและบริเวณสวนสมเด็จ ซึ่งพื้นที่มัสยิดกรือเซะจะเป็นจุดแรกในการทำความสะอาด โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรในพื้นที่ ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงออกมาทำความสะอาดซึ่งหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จสิ้นได้แลกเปลี่ยนและร่วมเสนอแนะข้อมูลเพื่อนำไปสู่เส้นทางกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะจากปัตตานี(สถานที่แรก มัสยิดกรือเซะ)

1.       ช่วงเทศกาลใกล้ๆจะถึงต้องการให้มีป้ายผ้าเขียนรงณรงค์เกี่ยวกับความสะอาดติดไว้ที่รั้วมัสยิด

2.       เชิญชวนหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น การให้ความรู้คุณโทษที่มาพร้อมกับขยะ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

3.       องค์การบริหารส่วนตำบลกรือเซะพร้อมสนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

                  ส่วนสถานที่สองคือ บริเวณสวนสมเด็จและบริเวณ Sky Walk ซึ่งขยะที่พบเจอมากที่สุดจะเป็นจำพวก พลาสติก หลอด และไม้ลูกชิ้น ทำให้ในวงร่วมถกเถียงกันว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนทิ้งขยะเป็นเพราะขาดจิตสำนึก ไม่ห่วงแหนสถานทีท่องเที่ยว ไม่มีวินัยในตนเอง และ คิดว่ามีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น

ข้อเสนอแนะสถานที่ที่สอง จากบริเวณสวนสมเด็จและบริเวณ Sky Walk

1.       ติดป้ายห้ามการนำอาหารมาในสถานที่ท่องเที่ยวหรือขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้าให้บรรจุภัณฑ์สินค้าที่สามารถย่อยสลายได้

2.       เพิ่มช่องการสื่อสารในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

                   ข้อเสนอเหล่านี้เป็นเสียงเล็กๆจากวงพูดคุยของ#อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา #ทีมปัตตานี  ได้แก่ กลุ่ม KBS ,กลุ่มกูแบอีเต๊ะ, กลุ่มนักเรียน, นักเรียนและนักศึกษา, กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย ,กลุ่มมุสลิมรักษ์สะอาด,รพสต.บ้านตันหยงลุโละ ,ทหารที่ประจำหน่วยที่กรือเซะ ,อบต.ตันหยงลุโละ กลุ่มเยาวชนบ้านตันหยงลุโละ, ทีมอสม.,เยาวชนกะมิยอ และยุวมัคคุเทศก์กูแบอีเตะ 

"อาสาจัดการขยะตอนที่ 1 http://www.deepsouthwatch.org/node/11011

"อาสาจัดการขยะตอนที่ 2 http://www.deepsouthwatch.org/node/11108