Here we are ! Visited "Deep South Watch" , Pattani , Southern Thailand

 

Here we are ! Visited "Deep South Watch" , Pattani , Southern Thailand 

 

 

"ความไม่สงบในปลายด้ามขวานแผนที่ประเทศไทย"

ส่งผลต่อความเป็นไปหลายอย่างในสังคม แน่นอนว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมได้รับผลกระทบมากที่สุด

 

การแก้ไขปัญหา การใช้หลักการพัฒนาที่ถูกต้องย่อมขาด "ข้อมูล" มิได้

ตลอดเวลาที่สถานการณ์ครุกกรุ่นไปจนถึงร้อนแรง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเป็น "แหล่งข้อมูลสำคัญ" ที่หากจับจุดในแหล่งนี้ได้ ก็จะพบคำอธิบายที่ลึกซึ้งและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ "แนวทาง" ในการจับประเด็นความวุ่นวายที่ชี้เฉพาะจุดได้ดีขึ้น

 

"Deep South Watch" เป็นหน่วยงานที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในการรวบรวม สังเคราะห์ฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผมกล้ายืนยันเลยว่าข้อมูลที่หน่วยงานนี้รวบรวมขึ้น มีน้ำหนักที่อธิบายความเป็นไปของสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ค่อนข้าง ชัด ลึก และจุดประกายให้ผู้สนใจ นักยุทธศาสตร์หลายท่านได้เล็งเห็นถึง "ปรากฏการณ์" ที่เสมือนคอยส่งสัญญานภายในความรุนแรงที่เกิดขึ้น

 

ผมจึงถือโอกาสในการนำพาท่าน ส.ส.Matt Dollar แห่งรัฐจอร์เจีย พร้อมคณะ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน ตลอดจนการสัมผัสรู้จักกับบรรดาคณะทำงานของหน่วยงานนี้อย่างสนุกสนานใกล้ชิด

 

ต้องขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่มีส่วนในการจัดการพบปะครั้งสำคัญในครานี้ เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการสะท้อนซึ่งนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ และเป็นการพิสูจน์ด้วยว่า "สถิติ" ก็เป็นกุญแจทองดอกหนึ่งของแม่กุญแจที่เรียกว่า "ปัญหา" ได้ดีเช่นกัน.

 

#PrinceAlessandro

#MattDollar

#ACYPL

18-04-2017