13

13 คือจำนวนปีของความรุนแรงที่ต่อเนื่องและยืดเยื้อเรื้อรังในชายแดนใต้/ปาตานี หากนับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนในวันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา เลข 13 ยังเป็นจำนวนบุคคลใน "คปต.ส่วนหน้า" หรือคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลซึ่งเป็นกลไกพิเศษที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อปลายปี 2559