• strict warning: Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field_user::options_form() should be compatible with views_handler_field::options_form(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_form() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::value_form(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_submit() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::value_submit($form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::exposed_validate() should be compatible with views_handler::exposed_validate(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Archives

Deep South Incident Database: Context, Development, Applications, and Impacts [World Bank's Document]
รายงานสถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 [กลุ่มด้วยใจ]
บทสรุปผู้บริหารผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 [PEACE SURVEY 3]
การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย [หนังสือ]
แถลงการณ์ ม.อ.ปัตตานี กรณีทหารพรานใช้อาวุธปืนยิงและข่มขู่นักศึกษาฯ
ประมวลการระดมความช่วยเหลือจากองค์กรมุสลิมสู่พี่น้องชาวอีสานรับมืออุทกภัย 2560
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 (5 ภาษา)
เอกสารรายงานการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Peace Dialogue Process in Southern Border Province) (ภาษาไทย-อังกฤษ)
โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้ง ในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ
เอกสารนำเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการ "พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี"
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 "พื้นที่การเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง"
แนะนำหนังสือ เข้าใจวัตรปฏิบัติของศาสนฑูตมุฮัมมัด เข้าใจวิถีชีวิตมุสลิมชายแดนใต้
ปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 โดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้
เอกสารประกอบโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.ดร.โคทม อารียา
รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
รวมแถลงการณ์ว่าด้วยความรุนแรงต่อพลเรือนในชายแดนใต้/ปาตานี [มีนาคม 2560]