สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนทุกระนาบทั่วพื้นที่ เตรียมงานอบรม IHL

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ประชุมจำเดือนอัพเดทกิจกรรม มีการเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน การขับเคลื่อนเวทีพื้นที่ปลอดภัย การสร้างสภาวะแวดล้อมในการสร้างสันติภาพ การจัดทำวิจัยถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา เตรียมพบปะประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม เตรียมจัดอบรมร่วมกับมูลนิธิศักยภาพชุมชนและเจนิวาคอร์ และเตรียมจดทะเบียนเป็นสมาคมสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีหลายองค์กรสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมและมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ

อาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ จากสถาบันอัสสลาม ได้นำเสนอผลการลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครซึ่งมีเครือข่ายนักศึกษามุสลิมจัดองค์กรและให้ความช่วยเหลืออยู่โดยไม่เลือกว่าเป็นศาสนาใด โดยชาวสกลนครเองก็สนใจปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ และได้สัมภาษณ์อาจารย์อับดุลการีมผ่านรายการวิทยุในพื้นที่ถึงกิจกรรมการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาสโดยอาจารย์อัศว์มันต์ บินยูโซะ ประธานศูนย์เป็นผู้รายงานว่าในช่วงเดือนสิงหาคมก็มีหลายกิจกรรมที่กำลังจะขับเคลื่อนและน่าสนใจ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัย หรือการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อร่วมจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมยะลาเป็นต้น

ด้านคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนภาคใต้ (PAOW) เตรียมจัดเวทีสาธารณะ การสร้างสภาวะแวดล้อมในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี  ซึ่งเป็นเวทีเติมเต็มข้อเสนอที่มีอยู่เดิม

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ สภาเกษตรจังหวัดยะลา กำลังจะจัดมหกรรมทุเรียนบ้านและผลไม้ท้องถิ่น คลินิกเกษตร จำลองดูซงในอดีต การประกวดทุเรียน ขณะที่ชุมชนศรัทธากำลังจะทำกิจกรรมใน 12 พื้นที่ เป็นการระดมข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ขั้นตอนการรวบรวม ประมวลผล และเป็นการคืนเวที นอกจากนั้นมูลนิธิเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ กำลังดำเนินการที่จะเปิดเปิดวิทยาลัยการอาชีพวิถีอิสลาม และการอบรมให้ความรู้ตามมัสยิดจำนวน 10 แห่ง

ขณะที่สมาชิกที่ขับเคลื่อนด้านกฎหมากก็มีการพูดถึงกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือปากท้องของประชาชน มีแผนในการรื้อฟื้นสหกรณ์เกษตรของภาคใต้ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ ส่วนกลุ่มเซากูน่า มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพ และก่อนหน้านี้บริษัทแกรมมี่ได้มาถ่ายทำรายการและทำให้ยอดขายน้ำพริกของกลุ่มในเดือนถัดไปทะลุหลักแสนบาท

นอกจากนั้นนั้นแล้ว ในวันที่  19  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 – 12.00 น. สภาประชาสังคมชายแดนใต้จะมีการพบปะกับอาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ณ ห้องประชุม ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานและการสรรหาผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้จะร่วมกับมูลนิธิศักยภาพชุมชนและเจนิวาคอร์ กำหนดจะจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ณ โรงแรม ซีเอส  ปัตตานี

นอกจากนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสมาคมสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการหารือร่วมซึ่งได้มติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าจะมีการจดทะเบียนเร็วๆ นี้ และกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมยื่นเอกสารต่อไป

ร่วมเสนอโครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณองค์กรประชาสังคม

ประธานสภาประชาสังคมได้แจ้งด้วยว่า ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่ซึ่งต้องเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสมาชิกที่เหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ โดยองค์กรประชาสังคมทุกเครือข่ายองค์กรสามารถร่วมเสนอโครงการได้ ทั้งนี้ทางกองทุนจะจัดให้มีการอบรมสร้างแนวทางขับเคลื่อนและประเด็นการนำเสนอโครงการในวันที่ 14-15 ส.ค. นี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมผลงานและความเคลื่อนไหวของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 (ในสื่อออนไลน์)