"อุดมเดช" ลงปัตตานีกระตุ้นการพัฒนาศก.ทั้งเขตอุตสาหกรรมและส่งเสริมประมงพื้นบ้าน

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ในประเด็นสำคัญของการพัฒนาจังหวัดปัตตานีคือ การพัฒนาสองฝั่งแม่น้ำปัตตานีโดยเน้นที่อุตสาหกรรมเขตท่าเรือพร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางในการสร้างหนองจิกให้เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เว๊บไซต์สงขลาทูเดย์รายงานว่า วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. พลเอก อุดมเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือปัตตานีในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีและรับฟังคำชี้แจงแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายภาคเศรษฐกิจซึ่งกรมเจ้าท่ากำลังเร่งดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี 60 จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 500 ล้านบาท รวมทั้งรับฟังการรายงานปัญหาการดำเนินงานของท่าเรือเอกชนที่ต้องการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

หลังจากนั้นพลเอก อุดมเดช ได้เดินทางไปพบปะสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิก ที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงพื้นบ้านและสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สมาชิกเครือข่ายเพิ่มคุณภาพสินค้าการทำปลากุเลา ให้มีราคาดีสร้างความสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและยังป้องกันรักษาระบบนิเวศของป่าชายเลนให้สมบูรณ์ได้

พลเอก อุดมเดช กล่าวว่า รัฐบาลและตนเองมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน ก่อนจะมาที่บ้านตันหยงเปาว์ก็ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งจาก ศอ.บต. กอ.รมน. และจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อผลักดันให้ผ่านครม. เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

เสร็จแล้วพลเอก อุดมเดช ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน World HAPEX 2017 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่